SUCCESIUNI

Deschiderea succesiunii

Cand se deschide moştenirea? Mostenirea deschide prin moarte, data deschiderii succesiunii este cea a morţii celui care lasă moştenirea. Dovada morţii se face cu certificatul de deces sau cu o hotărâre judecătorească declarativa de moarte rămasa definitivă.

La moartea unei persoane, patrimoniul acesteia, bunuri si eventualele datorii, se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari.

Chiar dacă transmiterea patrimoniului celui care decedează operează din clipa morţii sale, această transmitere nu are caracter definitiv şi obligatoriu. Legea reglementează că nimeni nu este obligat sa accepte o mostenire  care i se cuvine. Prin urmare, moştenitorul (sau succesibilul) are dreptul să aleagă daca accepta mostenirea sau daca renunta la ea

Împărţeala sau partajul succesoral

Daca mostenitorul sau mostenitorii au acceptat mostenirea si nu doresc sa ramana in indiviziune ( coproprietate) trebuie sa recurga la partaj.

Partajul sau împărţeala este operaţiunea juridică care pune capăt stării de  coproprietate prin împărţirea, în natură sau prin echivalent, a bunurilor aflate în indiviziune şi care are ca efect înlocuirea retroactivă a cotei-părţi ideale, indivize, asupra acestora, cu drepturi exclusive ale fiecăruia dintre coindivizari asupra anumitor bunuri sau valori determinate în materialitatea lor. Citiţi mai multe despre noţiunea de partaj, felurile acestuia, obiectul impartelii si cine o poate solicita, in acest articol

Partajul proprietăţii moştenite se poate face ambiabil, prin buna înţelegere a moştenitorilor (partaj voluntar) sau pe cale judiciară atunci când moştenitorii nu se înţeleg asupra părţii din moştenire care să-i revină fiecaruia.

Cine sunt succeptibili ( care devin mostenitori prin acceptarea mostenirii) ?

Au dreptul la mostenire: sotul supravietuitor, descendenţii sunt copiii defunctului şi urmaşii lor în linie dreaptă la nesfârşit, ascendenţii privilegiaţi sunt tatăl şi mama defunctului, colateralii privilegiaţi sunt fraţii şi surorile defunctului, precum şi descendenţii acestora, până la al patrulea grad inclusiv cu defunctul insa ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi vin la moştenire dacă descendenţii nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a moşteni.

Suna acum