CE INSEAMNA MALPRAXIS MEDICAL?

Ce inseamna malpraxis medical?

Malpraxisul medical este in fapt o culpa medicala adica o eroare savarsita de catre cadrele medicale cu ocazia efectuarii tratamentului medical. Este bine de stiut faptul ca, exista o culpa medicala si in situatia in care pacientul nu este informat cu privire la actele medicale sau tratamnetul medical iar in situatia in care pacientul personal nu poate sa isi de-a consimtamantul, informarea trebuie sa fie facuta apartinatorilor acestuia.

Din punct de vedere legal, Malpraxisul medical este definit de art. 653 alin. (1) lit. b) din Legea 95/2006, care prevede ca: „ Malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice”, iar alin. (2) al aceluiași articol, stabilește expres și neîndoielnic că „ Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament”.

Potrivit art. 645 din Legea nr. 95/2006 unitătile sanitare răspund civil şi pentru prejudiciile cauzate, în mod direct sau indirect, pacientilor, generate de nerespectarea reglementărilor interne ale unitătii sanitare iar potrivit art. 646 din Legea nr 95/2006 unitătile sanitare şi producătorii de echipamente şi dispozitive medicale răspund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacientilor în activitatea de preventie, diagnostic şi tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor şi dispozitivelor medicale în perioada de garantie “.

Conform art. 642 alin 2 din Legea nr. 95/2006 personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenta, imprudenta sau cunoştinte medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament. Culpa medicală a fost definită ca  fiind o nerespectare a regulilor de conduită privind exercitarea profesiei medicale, prin nepricepere sau abateri de la regulile îndeobşte recomandate şi recunoscute în practicarea acestei profesii, provenite din neglijentă, nepăsare sau nerespectarea unor metode şi procedee specifice.

Norma metodologică de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății din 14.03.2007 (Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ) in cadrul art. 3. prevede ca : ,, 1) Persoanele implicate în actul medical răspund proporțional cu gradul de vinovăție al fiecăruia, în cazul producerii unui prejudiciu” si ca ,, (2) Stabilirea gradului de vinovăție se face de către instanța judecătorească competentă, potrivit legii.”

In cadrul art. 5 ind. 1 din actul normativ anterior mentionat modificat prin  Ordinul nr. 1411/2016 este prevazut ca : ,, Unităţile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţiile prevăzute la art. 655 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în solidar cu personalul medical angajat, pentru prejudiciile produse de acesta”  iar conform  art. 643 din legea 95/2006  este prevazut ca : ,, (1) Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia”.

 

 

Leave A Reply

Suna acum