Care sunt obligatiile medicului fata de pacienti?

Obligatia de Securitate

Una dintre obligatiile fundamentale care care fiecare cadru medical o are in momentul in care exercita un act medical este obligatia de Securitate a actului medical. Ce inseamna in fapt aceasta obligatie de Securitate si cum poate sa atraga incalcarea ei, raspunderea cadrelor medicale ?

In baza acestei informatiim legea impune mediului obligatia de a  asigura integritatea corporala si a sanatatii pacientului in cursul actului medical, aceasta obligatie se refera la folosirea corecta a tehnicii medicale, la supravegherea bolnavului in cursul actului medical . Pe toata durata actului medical, medicul are obligatia de a asigura integritatea corporala, fizica sau psihice a pacientului, astfel ca, ori de cate ori acest rezultat nu este atins, este incalcata de catre medic obligatia de securitate.

          Obligatia de securitate  in mod concret semnifica, ca actul medical in sine sa nu fie el insusi generator de prejudicii corporale, astfel ca, medicul cu ocazia actului medical are obligatia de a nu agrava mai mult starea pacientului său si sa asigure integritatea corporala a acestuia.

Si legea reglemenateaza aceasta obligatie astfel ca, in mod concret, aceasta se deduce din formularea art. 374 alin. 3 si art. 123 din legea 95/2006, care prevad ca : ,, (3) Deciziile şi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul şi drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienţi, respectarea demnităţii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului şi sănătatea publică” si ,, În scopul apărării dreptului cetăţenilor la sănătate, securitate şi viaţă, precum şi în scopul prevenirii şi limitării consecinţelor unei calamităţi naturale sau ale unui dezastru, personalului din cadrul serviciilor publice de urgenţă spitaliceşti şi prespitaliceşti i se interzice participarea la greve sau la alte acţiuni revendicative menite să afecteze activitatea prin scăderea capacităţii de intervenţie sau a calităţii actului medical, organizate de sindicate sau de alte organizaţii, în timpul programului de lucru, normal sau prelungit.

          De asemenea, aceasta obligatie este reglementata expres si prin norme cu caracter general, prevazute de  Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, care in cadrul art. 3 prevede in mod concret si expres faptul ca, consumatorii ( deci inclusiv cei care beneficiaza de servicii medicale) sunt protejati impotriva riscului de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau integritatea corporala, iar in situatia in care, le este adus un prejudiciu consumatorii au dreptul de a le fi reparat in integralitate acest prejudiciu: ,, Art. 3. – Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:

  1. a) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime;
  2. b) de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori;
  3. d) de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege;

         

 

Leave A Reply

Suna acum