Avocat drept penal

Traficul intern de droguri este expres interzis de legiuitor prin legea 143/2000. In cadrul acestui act normativ sunt prevazute actele materiale nelegale in legatura cu drogurile.

Substanțele aflate sub control național – drogurile și precursorii înscriși în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din legea 143/200, tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanțe, prin radierea unei plante sau substanțe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătății sau a ministrului afacerilor interne

Droguri – plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, înscrise în tabelele nr. I-III; Droguri de mare risc – drogurile înscrise în tabelele nr. I și II; Droguri de risc – drogurile înscrise în tabelul nr. III; precursori – substanțele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV; inhalanți chimici toxici – substanțele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătății;

Consum ilicit de droguri – consumul de droguri aflate sub control național, fără prescripție medicală; consumator – persoana care își administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghițire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism; consumator dependent – consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat și sub necesitate ori nevoie, prezintă consecințe fizice și psihice conform criteriilor medicale și sociale;

Sancționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control national- Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute  anterior au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  Dacă faptele prevăzute anterior privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unei locuințe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenție, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.  Cu aceeasi pedeapsa se sancționează și eliberarea cu intenție de droguri de mare risc, pe baza unei rețete medicale prescrise în condițiile prevăzute anterior sau a unei rețete medicale falsificate.

Obținerea de droguri de mare risc prin folosirea unei rețete medicale prescrise în condițiile prevăzute  anterior sau a unei rețete medicale falsificate se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani. Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanți chimici toxici unui minor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.  Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Avocat Mirabela Felea

 

“#” one outraged officer wrote.

,, IUS EST ARS BONI ET AEQUI -Dreptul este arta binelui și a echității ‘’

T

Leave A Reply

Suna acum