ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

  • Avocat
  • ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Ajutam Asociatiile de Proprietari pentru recuperarea cotelor de intretinere pe care proprietarii le au catre Asociatiei. Este important de stiut faptul ca, in asemenea dosare cel care va trebui chemat in judecata va fi proprietarul sau proprietarii imobilului chiar daca apartamnetul este inchiriat sau orice alta persoana il foloseste cu orice titlu.

Ne ocupam de intreaga procedura atat in fata instantei de judecata cat si in procedura prealabila ( notificari/somatii pentru punerea in intraziere), in acest sens tot ceea ce trebuie sa faca asociatia este san e puna la dispozitie inscrisurile necesare de mai jos.

Astfel, pentru demararea unei actiuni in instanta este necesar ca asociatia de proprietari san e puna la dispozitie urmatoarele documente in 2 exemplare fiecare:

  1. Listele de intretinere cu semnatura in original si stampila in original pe ambele exemplare si mentiunea ,, conform cu originalul’
  2. Procesul-verbal al adunarii gererale din care rezulta calitatea de presedinte al asociatiei
  3. Procese –verbale din care rezulta hotararea de calcul al penalitatilor ori a fondurilor ( daca este cazul)
  4. Dovada calitatii de proprietar al imobilului ( daca o detineti)
Suna acum